مرتضی پاشایی تشییع جنازه

[ یکشنبه 1393/08/25 ] [ 14:11 ] [ تصاویر زیبا ]
[ ]

تصاویر مراسم تشییع جنازه ی مرتضی پاشایی

[ یکشنبه 1393/08/25 ] [ 14:9 ] [ تصاویر زیبا ]
[ ]